Dzisiaj jest: 21 Wrzesień 2017    |    Imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria

"W XX wieku powstały trzy niezwykłe wynalazki: kubizm, blues i polska wódka" - Pablo Picasso

 Misją PVA jest:

  • budowanie partnerstwa, skupiającego przedstawicieli przemysłu spirytusowego oraz różnych organizacji i instytucji, w celu promowania odpowiedzialnego stosunku do spożycia alkoholu,
  • reprezentowanie polskiej wódki w kraju i na arenie międzynarodowej oraz promowanie wartości związanych z jej historią i tradycją.


Misja wytycza dwa główne kierunki aktywności PVA. Na ich podstawie organizacja zdefiniowała sześć kluczowych celów, w ramach których realizowane będę wszelkie działania PVA:

  • Budowanie świadomości odpowiedzialnego społecznie handlu i spożywania produktów spirytusowych
  • Aktywne reprezentowanie polskiego przemysłu spirytusowego w Polsce oraz na arenie międzynarodowej
  • Umacnianie świadomości wysokiej jakości polskich wyrobów spirytusowych
  • Ochrona integralności i wizerunku polskiej wódki na świecie
  • Współpraca z różnymi organizacjami w celu propagowania historii oraz tradycji polskiego przemysłu spirytusowego
  • Wspieranie działań eksportowych mających na celu dalsze umacnianie pozycji polskiej wódki na świecie