Dzisiaj jest: 21 Wrzesień 2017    |    Imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria

"W XX wieku powstały trzy niezwykłe wynalazki: kubizm, blues i polska wódka" - Pablo Picasso

Głównym ciałem decyzyjnym Stowarzyszenia Polska Wódka jest Walne Zebranie Członków. Biorą w nim udział członkowie zwyczajni z głosem decydującym oraz inni członkowie z głosem doradczym. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku.
Najwyższą władzą wykonawczą jest Zarząd, do którego podstawowych zadań należy reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz oraz kierowanie jego działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
Za sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością PVA odpowiada Komisja Rewizyjna.
Wybrane zadania określone przez Walne Zebranie Członków i Zarząd Stowarzyszenia mogą być realizowane przez Stałe Komitety.


Zarząd:


Andrzej Szumowski - Prezes Zarządu

 

 

 

Wykładowca w Studium Public Relations Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracuje również z Collegium Civitas oraz Programu studiów MBA organizowanych przez Business Centre Club. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1990 – 1994 pracował w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, a następnie został Dyrektorem Biura Komunikacji w Agros Holding S.A. Jako Wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w 1997 r., był odpowiedzialny za przygotowanie strategii promocji akcesji Polski do UE i proces edukacji w tym zakresie. Pełnił również funkcje: eksperta Komitetu Ekonomicznego – Społecznego (ECOSOC) przy KE, doradcy Szefa Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego – Pani Danuty Huebner oraz doradcy Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Promocji Polskiej Gospodarki – Pana Włodzimierza Cimoszewicza. Był członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej. W grudniu 2004 r. był Współprzewodniczącym Forum Gospodarki Polska – Korea Pd. Jest członkiem Rady Gospodarki Żywnościowej i Rady Promocji polskiego sektora rolno - spożywczego przy Ministrze Rolnictwa. Pełni funkcję Wiceprezesa Rady Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej oraz Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Współpracy Gospodarczej i Kulturalnej z Krajami Ameryki Łacińskiej. Jest członkiem Rady Programowej Centrum Studium Latynoamerykańskich przy Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2011 został wyróżniony przez Ministra Spraw Zagranicznych Odznaką Honorową „Bene Merito” za zasługi w zakresie promocji Polski za granicą. Zawodowo związany z WYBOROWA S.A., gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Ponadto jest Prezesem Stowarzyszenia Polska Wódka – Polish Vodka Association (PVA).

 


Eric Benoist - Wiceprezes Zarządu 

 

 

Eric Benoist ukończył studia we Francuskiej Szkole Biznesu ESCP (French Business School ESCP). Zajmował różne pozycje w działach marketingu w firmach z branży FMCG. Pracę w Pernod Ricard rozpoczął w 1993 roku jako Kierownik Marketingu w centrali firmy. W 1997 roku podjął wyzwanie w Hong Kongu, gdzie pracował jako Dyrektor Marketingu Pernod Ricard Asia, a następnie w 2000 roku został mianowany na Dyrektora Zarządzającego Pernod Ricard Japan.
W 2003 roku objął stanowisko Dyrektora Marketingu Międzynarodowego w Martell, następnie w Mumm Martell Perrier-Jouët. Od 2009 roku, Eric zajmuje pozycję Dyrektora Marketingu Międzynarodowego w firmie Chivas Brothers.


Tadeusz Dorda - Wiceprezes Zarządu

 

 

Tadeusz J. Dorda jest prezesem zarządu Podlaskiej Wytwórni Wódek „Polmos” S.A., historycznej wytwórni położonej na wschodzie Polski, będącej właścicielem i producentem luksusowej wódki Chopin. Dorda rozpoczął karierę w przemyśle alkoholowym w 1996 roku, kiedy to, wraz z firmą Millenium Import LLC, zainicjował wprowadzenie na rynek amerykański wódek Chopin i Belvedere. To śmiałe przedsięwzięcie zrewolucjonizowało przemysł alkoholowy, będąc bodźcem do powstania nowej kategorii wódek luksusowych. Dorda niestrudzenie kontynuuje prace nad zmianą postrzegania wódki jako bezwonnego, neutralnego alkoholu pozbawionego smaku.  Według Tadeusza Dordy istotne jest, aby konsumenci rozumieli, że odpowiednio wyprodukowana wódka jest złożonym produktem posiadającym własne niepowtarzalne cechy. Za wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości i eksportu, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Tadeusza Dorda Złotym Krzyżem Zasługi, najwyższym cywilnym odznaczeniem. Dorda ukończył studia na Politechnice Warszawskiej / wydział inżynierii Politechniki Warszawskiej oraz zdobył dyplom  MBA na London Business School.


Katarzyna Bartnicka - Skarbnik

 

 

 


Agnieszka Jóźwik - Estrada - Sekretarz