Dzisiaj jest: 21 Wrzesień 2017    |    Imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria

"W XX wieku powstały trzy niezwykłe wynalazki: kubizm, blues i polska wódka" - Pablo Picasso

Polska jest uważana na świecie za kolebkę wódki. Dowodzą tego badania historyczne i etnograficzne. Najwcześniejsze udokumentowane informacje dotyczące wódki na ziemiach polskich pochodzą z XV w. Pierwszy zapis zawierający wyraz „wódka” znajduje się w zapiskach sądowych województwa sandomierskiego z 1405 roku. Na przestrzeni wieków, produkcja wódki w Polsce obrosła legendą, stała się częścią narodowej tradycji, historii, literatury, obyczajów i życia społecznego. Systematycznie doskonalona technologia produkcji wódki wyniosła ten trunek na wyżyny jakości i doskonałości.

Od stuleci, polska wódka jest znana i ceniona w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach, wszędzie znajdując rzesze konsumentów. Produkowana tradycyjnie z wyselekcjonowanych zbóż i ziemniaków nie ma sobie równych. Dowodzą tego niezliczone medale, puchary i wyróżnienia zdobywane na wszystkich uznanych międzynarodowych konkursach. Koneserzy wódki na świecie od pokoleń znają najsłynniejsze polskie marki: Baczewski, Luksusowa, Żytnia, Belvedere, Wyborowa, Żubrówka i wiele, wiele innych. Na forum międzynarodowym, polska wódka uznawana jest za jedną z czterech polskich ikon.

Polska wódka jest dla Polaków i świata tym, czym whisky dla Szkotów i czym szampan lub koniak dla Francuzów.

Obecnie, Polska jest czwartym co do wielkości rynkiem wódki na świecie, po Rosji, USA i Ukrainie. Roczna produkcja wódki w Polsce wynosi około 260 milionów litrów.

 

Kalendarium

1405 – pierwsza wzmianka o wódce w zapiskach sadowych w Sandomierzu;

1534- słowo wódka użyte w dziele Stefana Falimirza „O ziołach i mocy ich” w rozdziale „O paleniu wódek z ziół”;

Pierwsze informacje o produkcji wódki  pojawiają się w kontekście wykorzystania jej w ówczesnym lecznictwie.

II połowa XVI w.-dynamiczny rozwój produkcji  gorzałki.  Jednymi z większych ośrodków produkcji trunku były: Kraków, Poznań i Gdańsk; Rozpoczął się także eksport wódek poza ówczesne granice Polski.

Początkowo  wódkę określano słowem „gorzałka”, ale już na początku XVIII w. określenie wódka zaczyna dominować i jest używana w znaczeniu współczesnym.

XVIII w. – wprowadzenie  ziemniaków do produkcji wódki. Wielki sukces tego surowca.

1782- w Wybranówce nieopodal Lwowa powstaje jedna z pierwszych fabryk stosujących nowe metody oczyszczania spirytusu -firma rodziny Baczewskich;

XIX w.- okres prosperity  dla polskiej wódki. Powstanie przemysłu spirytusowego.                        

1919 – powołanie Dyrekcji Monopolu Spirytusowego, prowadzącej wszystkie sprawy przemysłu spirytusowego na terenie byłego Królestwa Kongresowego; Zlikwidowana w 1920 r.

1924 – uchwalenie ustawy o monopolu spirytusowym, którą realizował  Państwowy Monopol Spirytusowy;

1933 r. – powstanie Zrzeszenia Producentów Spirytusu;

II wojna światowa – konfiskata większości  wytwórni wódek. Wódka jako środek płatniczy na czarnym rynku;

Okres powojenny

tuż po wojnie - upaństwowienie gorzelni rolniczych;

1953- dekret uchylający ograniczenie bazy surowcowej wódek czystych do zbóż i ziemniaków;

1973- utworzenie Przedsiębiorstwa Państwowego Przemysłu Spirytusowego „Polmos”;

1980- ponowne ograniczenie bazy surowcowej produkcji wódek czystych do zbóż i ziemniaków;

Okres transformacji ustrojowej po 1998 r.

1991 – likwidacja Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego „Polmos”;

1998 – komercjalizacja „Polmosów”;

1999 – podział znaków towarowych polskich wódek, należących dotychczas do „Polmosu”;

2001 –rozpoczęcie prywatyzacji „Polmosów”.

2006 – utworzenie Stowarzyszenia Polska Wódka.

2006 – pierwsza definicja polskiej wódki;

2009 –powołanie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy;

2013- obowiązuje nowa definicja polskiej wódki, którą może być jedynie wódka produkowana na terytorium Polski z ziemniaków albo tradycyjnych zbóż: żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia oraz  pszenżyta.